Firma Duet Szczuchniak Spółka Jawna realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Numer projektu: 04.10-WND-RPLU.01.05.00-06-096/11
Tytuł projektu: "Budowa Centrum Rozrywki w Łukowie".
Beneficjent: Duet Szczuchniak Spółka Jawna, ul. Żelechowska 11, 21-400 Łuków

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL
w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 4416750
e-mail: rpo@lubelskie.pl,
www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 4623831, 81 4623812
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

Copyright © Centrum Rozrywki "ARKABOS"   |    pavlik design